ARBEJDSOPGAVER

HH-GULVRÅDGIVNING kan indgå i et større team af håndværkere til forskellige monteringsopgaver. Det giver stor fleksibilitet, idet lønomkostningen er variabel sammenlignet med en fastansat håndværker. Relevante opgaver kunne være:

 Overfladebehandling af trægulve

 Mindre reparationer i forbindelse med reklamationer

 Enkeltstående monteringsopgaver

 En ekstra mand ved store arbejdsopgaver

 En hjælpende hånd i spidsbelastningssituationer